Opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers zijn vooral overheid, semioverheid en non-profit organisaties. Tot mijn opdrachtgevers in de waterwereld mag ik onder andere rekenen:

  • Vakblad H2O (webredactie, redigeren en samenvatten vakartikelen)
  • Unie van Waterschappen (beleidsnotities, publieksbrochures)
  • Individuele waterschappen (nieuwsbriefartikelen, beleidsnota’s, publieksversie jaarverslagen, factsheets).

Daarnaast schrijf en schreef ik voor een waaier aan grote en kleinere opdrachtgevers, van het RIVM (Atlas Natuurlijk Kapitaal) en Het Waterschapshuis tot het Leids Universiteits Fonds en van PIANOo tot Vizier.

Voor grotere opdrachten werk ik regelmatig samen met collega Nico van der Wel.

Details en voorbeelden van mijn werk vindt u in mijn LinkedIn-profiel.

logo erkend pluslid tekstnet